Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Renty i emerytury.

Ikona: portfel

Podstawowa emerytura AOW

Każda osoba legalnie zatrudniona w Holandii opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Część tych składek stanowią ubezpieczenia emerytalne, które będą wypłacane od momentu, gdy osoba ubezpieczona osiągnie wiek emerytalny, niezależnie od tego, w jakim kraju osoba uprawniona do otrzymania holenderskiej emerytury aktualnie mieszka. Zazwyczaj trzeba jednak być ubezpieczonym (zatrudnionym) w Holandii przez minimalnie rok, by móc otrzymać emeryturę holenderską.

 

Ogólnie mówiąc, do świadczeń emerytalnych AOW mają prawo osoby, które w przeszłości (przynajmniej rok) pracowały w Holandii. Każdy rok pracy w Holandii uprawnia do otrzymania 2% emerytury podstawowej AOW.

Pełna kwota podstawowej emerytury AOW wynosi na ten moment 1.244,35 EUR netto dla osoby mieszkającej samodzielnie oraz 851,52 EUR netto dla osoby mieszkającej z partnerem.
Przykładowo, po 5 latach pracy w Holandii przysługiwać nam będzie 10% kwoty emerytury podstawowej AOW. Oznacza to tym samym, że prawo do pełnej emerytury AOW mają osoby, które 50 lat mieszkały / pracowały w Holandii.

 

Wiek emerytalny jest zależny od daty urodzenia – w Holandii wiek emerytalny został podwyższony do 67 lat. Emerytury AOW nie można otrzymać przed osiągnięciem wieku emerytalnego ani jej wykupić.

Jeśli kwota emerytury AOW jest niska, wypłaty mogą być dokonywane kwartalnie, a nie miesięcznie, aby zaoszczędzić na kosztach bankowych.

Prawa do emerytury AOW nie przechodzą na małżonka po śmierci osoby ubezpieczonej, ale są sytuacje, że małżonek może się ubiegać o emeryturę Anw dla członków rodziny ubezpieczonego.

Praw do emerytury holenderskiej w zasadzie należy się ubiegać za pośrednictwem polskich urzędów (ZUS).

Świadczenia emerytalne są opodatkowane w kraju zamieszkania, więc jeśli mieszkasz w Polsce, to podatek od Twojej emerytury płacisz również w Polsce. Jest jednak możliwe, że Twoje świadczenia emerytalne są także opodatkowane w Holandii.

 

Jeśli taka sytuacja ma miejsce, pomożemy Ci ją rozwiązać.

 

Anw – świadczenie dla członków rodziny zmarłego

Gdy umiera najbliższa osoba, pojawia się tyle rzeczy i spraw, z którymi trzeba się zmierzyć... A do tego dochodzą kwestie natury finansowej. Świadczenie Anw, wypłacane przez SVB, to zasiłek dla rodziny zmarłego i ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia.

Kryteria upoważniające do otrzymania takiego zasiłku są jednak dosyć ostre, ale jeśli Twój współmałżonek pracował w Holandii i/lub opłacał składki na ubezpieczania socjalne w Polsce oraz jeśli małżonek pozostający przy życiu opiekuje się nieletnim dzieckiem lub jest niezdolny do pracy, to istnieje możliwość, że z tytułu wcześniejszego zatrudnienia zmarłego współmałżonka w Holandii, współmałżonkowi przysługuje zasiłek Anw:

  • prawo do zasiłku posiada osoba, której współmałżonek pracował w Holandii,
  • składki na ubezpieczenia społeczne były opłacane w kraju zamieszkania,
  • osoba ubiegająca się o zasiłek nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego,
  • i spełnia dodatkowo jeden z poniższych warunków:
    • w dniu śmierci współmałżonka opiekowała się dzieckiem, które nie skończyło 18 roku życia lub
    • jest w min. 45% niezdolna do pracy.

 

Jeśli Twój partner zmarł i myślisz, że może Ci przysługiwać takie świadczenie, zgłoś się do nas. Pomożemy w wypełnieniu wniosków i w kontaktach z SVB.

 

Fundusze emerytalne – emerytura z Holandii dla osoby ubezpieczonej i członków rodziny

Oprócz składek na podstawową emeryturę AOW w Holandii obowiązkowo opłaca się składki na branżowe fundusze emerytalne.

Biura pośrednictwa pracy w Holandii są przyłączone do Stowarzyszenia ds. Funduszy Emerytalnych dla Sektora Usług Personalnych (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, StiPP). Podstawowa regulacja StiPP obejmuje pracowników tymczasowych od 21 roku życia, którzy pracowali u jednego pracodawcy przez co najmniej 26 tygodni (nie musi to być 26 następujących po sobie tygodni).

Składka stanowiąca część procentową wynagrodzenia godzinowego brutto pracownika jest przez pracodawcę odprowadzana do funduszu emerytalnego StiPP. Przechodząc na emeryturę, nabywasz – za wartość inwestycyjną – prawo do okresowego świadczenia emerytalnego.

Gdy osiągniesz wiek emerytalny, to może Ci przysługiwać emerytura z tytułu ubezpieczenia w takim holenderskim branżowym funduszu emerytalnym.

Również współmałżonek może być uprawniony do otrzymywania części świadczeń z puli branżowych funduszy emerytalnych po śmierci osoby ubezpieczonej. Jeśli Twój współmałżonek, który (w przeszłości) pracował w Holandii zmarł, to możesz mieć prawo do otrzymania emerytury z tytułu opłacanych przez nią lub niego składek na dodatkowe fundusze emerytalne.

 

Jeśli podejrzewasz, że przysługują Ci świadczenia emerytalne / rentowe z Holandii, to my pomożemy Tobie w kontaktach z funduszami emerytalnymi, wypełnimy odpowiednie wnioski i kompleksowo poprowadzimy Twoją sprawę.

 

Wykupienie praw emerytalnych

W przeciwieństwie do podstawowego ubezpieczenia AOW, istnieje możliwość wykupienia składek odkładanych w branżowych funduszach emerytalnych, na przykład w StiPP.

Należy jednak spełnić szereg warunków, a zbudowany kapitał nie może przekroczyć określonych kwot.

 

Jeśli chcesz wykupić swoją emeryturę, skontaktuj się z nami – chętnie Ci doradzimy i pomożemy.

 

Zobacz, co jeszcze możemy Tobie zaoferować:

 
 
Skontaktuj się z nami